Beslut om bidrag från Brottsofferfonden publiceras den 26 juni 2023

Den 26 juni kommer Brottsoffermyndigheten att publicera beslut om vilka projekt som har fått bidrag från Brottsofferfonden. Besluten kommer att publiceras som en nyhet på startsidan.